10.5.11

Elämän käännekohtien tilat ja värit

Uusi Bryggman-instituutti on aloittamassa toimintaansa ja järjestää ensimmäisenä kansainvälisenä tapahtumanaan tutkijakonferenssin, jonka teemana ovat elämän käännekohtien tilat ja värit.
Rakennetun ympäristön väritys niin ulko- kuin sisätiloissa on intiimiä ja oman aikansa arvomaa-ilmaan ja kauneuskäsitteisiin sidottua. Teema antaa miltei rajattoman määrän monitieteellisiä lähtökohtia tutkimukseen. Etsimme myös kadonnutta väriä.

Pohjoismaiset tutkijat esittelevät tutkimussessioissa konferenssin teemaan liittyviä tutkimus-hankkeitaan. Konferenssiin on tällä hetkellä abstraktien haku:
Abstraktit lähetetään viimeistään maanantaina 23.5.2011 .pdf-muotoisina sähköpostitse osoit-teeseen info@bryggman.fi Tekstien pituuden tulee olla 250–300 sanaa, kielenä ruotsi tai englanti. Eri alojen tutkimus on tervetullutta, esim. arkkitehtuuri, sisustusarkkitehtuuri, taidehistoria, kulttuu-rintutkimus, kaupunkimaantiede, kulttuurimaantiede, historia, uskontotiede, psykologia, psykiatria, hoitotiede, terveystutkimus, väritutkimus, materiaalitutkimus, restaurointi. Hyväksymisestä ilmoitetaan viimeistään 30.6.2011.

Perjantain luennoitsijoita ovat fil.tri Emilie Karlsmo Uppsalan yliopistosta, dosentti Karin Fridell Anter Tukholman Kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastosta sekä lehtori Harald Arnkil Aalto-yliopiston Taideteollisesta korkeakoulusta. Lauantain luennoitsijoita ovat fil.lis. Helena Soiri-Snellman Turusta, professori Aino Niskanen Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitokselta, arkkitehti Johan Celsing Tukholmasta sekä professori emerita Riitta Nikula Helsingin yliopistosta. Sunnuntaina on tarjolla opintoretki.

Konferenssikielet ovat ruotsi ja englanti, tulkkauspalvelua ei ole.
Konferenssiin voi ilmoittautua ja sen ohjelmaan voi tutustua Bryggman-instituutin sivuilla.

Elämän käännekohtien tilat ja värit
Tutkimuskonferenssi
25–27.11.2011, Arken (Åbo Akademi)
Tehtaankatu 2, Turku

Ei kommentteja: