5.6.09

Keltainen monsteriNavajojen asuinalueella 1940-luvulla alkanut uraanin mainaus toi mukanaan matala-arvoista uraania (yellowcake). Navajomailta kaivettiin vuosien 1945 ja 1988 13 miljoonaa tonnia uraanimalmia. Maailman suurimmat kaivaukset ovat Mount Taylorin uumenissa. Navajojen kielellä vuoren nimi Tsoodzil tarkoittaa "etelän pyhää vuorta". Aine on aiheuttanut kaivosmiesten (joista suurin osa on navajo-intiaaneja) keskuudessa sairauksia ja alueen väestö on huolestunut myös ympäristötekijöistä. Avokaivoksista ja huonosti suojatuista luolakaivoksista uraania on kulkeutunut maan pinnalle suuria määriä ja levinnyt hiekan mukana hyvin laajoille alueille. Uraani on radioaktiivinen alkuaine, joka voi vahingoittaa myös DNAta ja vaikutukset voivat näkyä tulevissa sukupolvissakin.

Navajot pitävät uraania hirviönä (nayee, sananmukainen käännös: "se joka asettuu onnistuneen elämän tielle") ja paras tapa heikentää monsteria on nimetä se. Leetso merkitsee "keltaruskeaa" tai "keltaista likaa" ja lisäksi siinä on hyvin voimakas äänteellinen viittaus johonkin hirveään.

Los Angeles -lehdessä julkaistu Blighted Homeland -kuvareportaasi on paitsi kauniita kuvia, myös hyvin surullista katsottavaa.

Keltaisen hirviön tarinaa sivutaan myös Geotripperin blogimerkinnässä Leetso, the Yellow Monster (20.8.2008).

Ei kommentteja: