6.5.09

Synestesia periytyy


[Kuva: Wikimedia Commons]

Synestesia on tila, jossa ihmisen aistit sekoittuvat. Synesteetikot voivat mm. maistaa sanat, haistaa äänet tai tuntea maut. Värituntemukset ovat läsnä monissa synestesiatapauksissa: kaikkein yleisimmässä synestesian muodossa värit ja kirjaimet tai numerot yhdistyvät. Kyseessä ei ole kovinkaan harvinainen ilmiö, sillä ko. tapa mieltää kirjaimet ja numerot värilliseksi on noin prosentilla väestöstä. Englantilainen tutkija (Imperial College London) Julian Asher, itsekin synesteetikko, on kollegoineen tutkinut synestesian genetiikkaa. Tutkijat kokosivat DNA:ta liki kahdeltasadalta ihmiseltä 43 perheestä, joissa oli useampia synesteetikkoja. Tutkimuksessa etsittiin yhtä geeniä, joka olisi vastuussa synestesiasta, mutta sen sijaan huomasivatkin, että synestesia liittyy kromosomeihin 2, 5, 6 ja 12. Synestesian ja autismin välisistä yhteyksistä on aiemminkin kiistelty ja mielenkiintoista on, että synestesiaan voimakkaimmin liittyvä kromosomi 2 linkittyy myös autismiin.

On havaittu, että synesteetikoilla aivojen eri lohkot toimivat keskenään vilkkaammin kuin muilla. On myös epäilty, että synestesia olisi jäänteitä lapsuuden ajoilta: synesteetikoilla aistien välinen kommunikaatio ei vain jostain syystä katoa vanhetessa.

Seeing color in sounds has genetic link (Elizabeth Landau, CNN 9.2.2009)
Seeing Sounds Or Hearing Colors: Scientists Narrow Search For Genes Associated With Synesthesia (ScienceDaily 6.2. 2009)

---

On aika mielenkiintoista lukea Colorian värikyselyiden kautta tulleita vastauksia. Kyselyissä, joissa pyydetään ihmisiä yhdistämään värit viikonpäiviin, numeroihin tai kirjaimiin, osa ihmisistä kertoo, ettei koskaan ole aiemmin tullut edes ajatelleeksi moista ja että laittoi kyselyyn vain värit, jotka ensimmäisenä tulivat mieliin. Mutta moni on myös kertonut, että on nähnyt tai tuntenut kirjaimet, numerot tai viikonpäivät aina värillisinä. Joskus väri saattaa vaihtua, mutta yhtäkaikki, se on siellä. Tarkoitukseni on ollut jo useampia kuukausia (...vuosia) purkaa kyselyitä visuaaliseen muotoon ja tästä olen jo aiemmin blogaillutkin pari kertaa. Ylimääräistä aikaa kyselyjen purkuun ei vain ole löytynyt. Toivon, että saan Colorian ja Coloriaston kehittämiseen saadut apurahani riittämään tänä vuonna myös värikyselyjen automaattiseen visualisointiin tulevaisuudessa, jolloin tulokset saataisiin verkkoon reaaliaikaisina. Mutta sitä odotellessa: kesän aikana pistän vastauksia esille.

Katso myös: Aiemmat Coloria-blogin jutut synestesiasta, jutut kyselyistä, Kasi.

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

Arvellaan siis, että synestesia olisi jonkinlainen jäänne lapsuuden ajoilta? Tätä ei ainakaan oma kokemukseni puolla.
Relatiivinen sävelkorvani on vasta myöhemmin n. 20 vuoden kuluessa alkanut fuusioida itse sävelen ja sanan kokemuksen.